Λίγη ανανέωση

Κάθε χρόνο συντηρούμε το κτίριο του σχολείου μας έτσι και φέτος ανανεώσαμε λίγο την εικόνα μας.

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου