ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η καταγραφή των προβλημάτων σε σχέση με το περιβάλλον ήταν μια δράση που κάναμε με προσοχή και υπευθυνότητα!

Συγγραφέας: 
Κωνσταντίνα Δράκου