Φυτολόγια από τον Όμιλο Σχολικού Κήπου!

Οι μαθητές του Ομίλου έχουν το δικό τους φυτολόγιο. Εδώ καταγράφουν την ονομασία του φυτού, σχετικές πληροφορίες και κολλούν φύλλα. Εργάζονται σε αυτά τις μέρες που λόγω καιρού δεν επιτρέπονται οι εργασίες στον κήπο, όπως όταν βρέχει. Το ξεκίνησαν το σχολικό έτος 2022-23. Φέτος, δεύτερη χρονιά, θα το ολοκληρώσουν και θα το κρατήσουν ως ενθύμιο!

Συγγραφέας: 
Γεωργία Μπατσολάκη