Φύλλα εργασίας για το σπίτι

Δημιουργούμε φύλλα εργασίας και τα δίνουμε στους μαθητές/τριες να τα συμπληρώσουν με τη βοήθεια των γονιών τους στο σπίτι.

Συγγραφέας: 
margarita