Φροντίδα του προαύλιου χώρου και ανακύκλωση

Καθαρό περιβάλλον
Καθαρό προαύλιο
Ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών
Ανακύκλωση μπαταριών
Πλαστικά καπάκια

Στο πλαίσιο του προγράμματος των οικολογικών σχολείων οι μικροί μαθητές φροντίζουν  το  περιβάλλον στο οποίο περνούν τον περισσότερο χρόνο τους. Τοποθετούν τους κάδους σκουπιδιών στον προαύλιο χώρο, ενώ για τα ανακυκλώσιμα υλικά υπάρχουν οι αντίστοιχοι κάδοι ανακύκλωσης: για  χαρτιά,  πλαστικά,  μπαταρίες.

Σε συνεργασία μάλιστα με τον  φορέα ΑΦΗΣ συμμετέχουμε ως σχολείο στην ανακύκλωση μπαταριών με τις εξής επιμέρους δράσεις: ζύγιση μπαταριών -  καταγραφή του βάρους τους - συμμετοχή σε διαγωνισμό σχολείων.

Οι δράσεις επιβλέπονται από την Περιβαλλοντική Επιτροπή, όπως αυτή έχει καθοριστεί  από την αρχή του σχολικού έτους.

Συγγραφέας: 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ