ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΥΛΗΣ

Οι μαθητές των  Α' και Ε' τάξεων χωρίστηκαν σε ομάδες κι ερεύνησαν τον χώρο της αυλής. Τέθηκαν τα εξής ερωτήματα :

<<Ποιο χρώμα κυριαρχεί στην αυλή του σχολείου;>>

<<Ποιους ήχους ακούω στην αυλή του σχολείου;>>

<<Τι μυρίζω στην αυλή του σχολείου;>>

<<Τι ακουμπώ στην αυλή του σχολείου;>>

<<Υπάρχουν σκουπίδια στην αυλή;>> 

<<Υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών; Αρκούν;>>

<<Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να αλλάξω στην αυλή του σχολείου;>>

Μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των δύο τάξεων αντιληφθήκαμε πως ο χώρος της σχολικής αυλής είναι πολύ οικείος και αγαπητός σε όλους μας! Όμως,  υπάρχει μεγάλη επιθυμία  να τον ζωντανέψουμε με ζωηρά κι έντονα  χρώματα σε δάπεδο και τοίχους και  με την παρουσία μας μέσα από δράσεις, εκδηλώσεις, γιορτές και μαθήματα σε αυτόν ! 

Περισσότερο χρώμα, περισσότερος χρόνος...

 

 

Συγγραφέας: 
ΟΛΓΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ