Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά

 Σήμερα στην συνοικία μας είχε λαϊκή αγορά. Αποφασίσαμε με τα παιδιά να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία και να την επισκεφθούμε.

  Αλήθεια πόσα όμορφα φρούτα και λαχανικά είδαμε στους πάγκους! Πόσο ευγενικοί και ομιλητικοί ήταν οι παραγωγοί !

Η επισκεψή μας εξελίχθηκε σε μία ουσιαστική εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς συνέβαλε ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την διαδικασία φροντίδας και πώλησης των φρούτων και των λαχανικών αλλά και με το επάγγελμα του παραγωγού και του πωλητή.

Συγγραφέας: 
katkorkou