Ο δρόμος του νερού στα αρχαία χρόνια

Αδριάνειο υδραγωγείο , πώς ερχόταν το νερό στην Αρχαία Κόρινθο κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. 

Στην πεδιάδα της Στυμφαλίας έρεε κατά τον Παυσανία ο ποταμός Στύμφαλος , από τα νερά του οποίου ο αυτοκράτορας Αδριανός κατασκεύασε το περίφημο Αδριάνειο υδραγωγείο, το οποίο μετέφερε νερό στην Αρχαία Κόρινθο από τις πηγές της Στυμφαλίας.

Δυτικά του χωριού Άγιος Βασίλειος Κορινθίας, αλλά και μέσα στο χωριό σώζονται ακόμη και σήμερα υπολείμματα του Αδριάνειου αυτού υδραγωγείου: υπολείμματα τοίχων, οι βάσεις του τόξου ( καμάρας), τμήμα του υδραγωγείου λαξευμένο στον βράχο, τοίχοι αντιστήριξης, λείψανα του δαπέδου του από στρώση με πέτρες και πλατώματα. Ανατολικά και έξω από το χωριό- έχει εντοπισθεί καλά διατηρημένος υπόγειος αγωγός (σήραγγα), κάτω από τη στροφή που οδηγεί στα Δερβενάκια και πλάι στο σημερινό μοναστήρι, η οποία εξυπηρετούσε την υπόγεια διαδρομή του.

Το νερό έρρεε στο μεγαλύτερο μέρος μέσα σε επίγεια ή υπόγεια κτιστά κανάλια, που ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, μπορεί να στηριζόταν πάνω σε καμάρες ή σε υπόγειες χτιστές σήραγγες.

Οι αγωγοί διέρχονταν σε βάθος 10-40 μέτρων  από την επιφάνεια του εδάφους. Το ύψος τους έφτανε τα 1,60μ και τα 0,70μ.

Λαμβάνοντας έτσι προφυλάξεις για το ενδεχόμενο  εσκεμμένης μόλυνσης του νερού, κατά τη διάρκεια τυχόν πολιορκίας της πόλης από κάποιο εχθρό.

Συγγραφέας: 
Παναγιώτα Βλαχάκη