Δημιουργία Σχολικού Κήπου

Από την αρχή του σχολικού έτους 2022-23 και στα πλαίσια του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Φυτικής Παραγωγής της Β' Τάξης του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, οι μαθητές μας ξεκίνησαν από το μηδέν τη δημιουργία ενός σχολικού κήπου! Αρχικά χρησιμοποίησαν τον υπαίθριο χώρο του σχολείου, και στη συνέχεια σκέπασαν και το θερμοκήπιο. Η μάχη με τις κάμπιες ήταν άνιση πολλές φορές, αλλά ο στόχος ήταν να ΜΗΝ καταφύγουμε στη χημική καταπολέμηση των εχθρών!

Τελικά κάναμε ηλιοαπολύμανση του θερμοκηπίου, οργώσαμε εκ νέου και ξαναφυτέψαμε με μεγαλύτερη επιτυχία!

 

Συγγραφέας: 
ΝΙΚΑ ΝΤΟΥΡΟΥ