Η αυλή μας . Το πριν και το μετά

Το πριν της αυλής
Το «μετά» της αυλής

Δείτε το πριν και το μετά της αυλής μας που άλλαξε και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών. Μία δράση που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του  συλλόγου γονέων, της σχολικής επιτροπής του δήμου, μέσω χορηγιών από ιδρύματα και εκδοτικούς οίκους. 

Συγγραφέας: 
Kalliopi72