Απονομή της Σημαίας της Αειφορίας

Δείτε από το Ιστολόγιο του Νηπιαγωγείου μας την σημαντική στιγμή βράβευσής μας με την σημαία του "Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου" αλλά και την έπαρση της σημαίας στο Νηπιαγωγείο μας από τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού.

Συνεχίζουμε τις Αειφορικές Δράσεις μας και θέτουμε νέους περιβαλλοντικούς στόχους για την νέα σχολική χρονιά.

Μια πολύ όμορφη στιγμή για να κλείσει αυτή η σχολική χρονιά.

Δείτε εδώ: Απονομή Σημαίας Αειφορίας

Συγγραφέας: 
2nipcholargou