ΑΝΑΠΛΑΓΥΑΛΟΥΧΑ

Αναπλαγυαλούχα
Ζύγιση απορριμμάτων αυλής
Μεικτό βάρος

Σήμερα οι μαθητές μας γνώρισαν τον Αναπλαγυαλούχα… τη μαριονέτα που είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά...  Αφού μιλήσαμε για την Ανακύκλωση, μαζευτήκαμε στο προαύλιο του σχολείου και ζυγίσαμε τα σκουπίδια της αυλής μας. Τέλος αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση…

Τα απορρίμματα θα πρέπει να μειωθούν… και όσα ανακυκλώνονται θα πρέπει να τοποθετούνται στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης…

Το Μεικτό Βάρος του κάδου απορριμμάτων ήταν 3,649κ. Το Απόβαρο ήταν 1,403 κ. Άρα το Καθαρό Βάρος των απορριμμάτων μας ήταν 2,246κ.

Στόχος μας: Η μείωση των σκουπιδιών… Ραντεβού στην επόμενη ζύγιση…

Συγγραφέας: 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ