ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

    Η ανακύκλωση μπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που αποτελούν τις μπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των μετάλλων της μπαταρίας και η επαναφορά τους στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με την επαναχρησιμοποίηση τους για την κατασκευή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της ανακύκλωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η μείωση του όγκου απορριμμάτων.
    Το σχολείο μας, συμμετέχει  στην ανακύκλωση μπαταρίας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ και φέτος αποστείλαμε δύο κούτες με περίπου 50 κιλά.
   Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους:

  • Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ
  • Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια
  • Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.
Συγγραφέας: 
Mina Kranaki