Αφίσες –κολάζ, «όχι στη σπατάλη του νερού», « ο κύκλος του νερού»

Συγγραφέας: 
Παναγιώτα Βλαχάκη