Βραβεύτηκαν οι «βιβλιοφάγοι» της χρονιάς

@ Με τη βράβευση των μαθητών, που συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας του σχολείου από την Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης ξεκίνησε η χθεσινή γιορτή μας. Η υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης δασκάλα Βασιλική Φυντάνη διάβασε τον απολογισμό αναφέροντας, ότι:

@ Οι μαθητές που δανείστηκαν φέτος βιβλία έφτασαν τους 63 (σε σύνολο 70 ), πολλοί περισσότεροι από πέρυσι. Ο αριθμός αυτός μας δίνει χαρά γιατί όλο και περισσότεροι μαθητές μας δεν αρκούνται στα σχολικά βιβλία, αλλά επιζητούν νέες γνώσεις και αναγνωστικές εμπειρίες .

@ Η βιβλιοθήκη μας εμπλουτίστηκε με 85 νέες εκδόσεις από δωρεές , που δέχτηκε. Οι δωρεές αυτές προέρχονταν από: α) τις μαθήτριές μας Ελένη Αγριτέλλη και Χρυσοβαλάντου Κιολέ β) Την Αντιπεριφερειάρχη κ. Αντωνέλλη γ) Τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό Δ. Χατζηλία δ) Την αρχαιολόγο Ειρήνη Πουπάκη ε) Την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στ) Τον κ. Δάκη Λούπο ζ) Μία κάτοικο της περιοχής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της.

@ Απονεμήθηκαν από την Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Μαρία Γρηγορά και την αναπληρώτριά της Φανή Μαρωνίτου 8 βραβεία – βιβλία, που αθλοθέτησε και φέτος η Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, (με την οποία συνεργαζόμαστε στενά και στο πρόγραμμα «Ψηφιοποιώ» από το 2019).

@ Τα βραβεία δόθηκαν από ένα στον μεγαλύτερο βιβλιοφάγο κάθε τάξης. Στην Γ΄ τάξη δόθηκαν τρία βιβλία, γιατί ισοψήφισαν στην Α΄ θέση τρείς μαθητές. Απονεμήθηκαν επίσης 57 έπαινοι στους υπόλοιπους μαθητές, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Συγγραφέας: 
ΕΛΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΑ