ΘΑΛΑSOS

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων Θαλαsos και σε συνεργασία με την helmepa την  Ελληνική  ένωση  προστασίας θαλάσσιου  περιβάλλοντος φτιάξαμε αφίσα με σκοπό να αποτρέψουμε τη ρίψη σκουπίδιών, πλαστικών σε θάλασσες και ακτές. Η αφίσα τοποθετήθηκε μεταξύ δύο σχολείων της Ροδόπολης σε εμφανές σημείο προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης .

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR