Τα πλουμιά των αλόγων στα πανηγύρια της Λέσβου

 

@@ Τα πανηγύρια του καλοκαιριού, όπου πρωταγωνιστούν τα άλογα δίνουν την ευκαιρία -εκτός των άλλων- να θαυμάσουμε τα υπέροχα έργα κάποιων τα πεινών τεχνιτών , όπως οι σαμαράδες και οι καπιστράδες.

……………………………………..

@@ Επίσης στα στολισμένα άλογα, που συνοδεύουν την περιφορά της εικόνας του Αγίου που γιορτάζει μπορεί να θαυμάσει κανείς πλήθος από πλουμιά - εξαίσια δείγματα λαϊκής φαντασίας, αλλά και μαστοροσύνης .

………………………………………..

@@ Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα χαϊμαλιά που στολίζουν τα άλογα. Αυτά τα υπέροχα δείγματα λαϊκής τέχνης διέσωσε σε έρευνα του ο Αλέκος Κιουρέλλης και μπορεί ο καθένας να τα βρει στο προσωπικό του ιστολόγιο > http://kiourellis.blogspot.com .

Συγγραφέας: 
avalesis