ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο "Κέντρο Γης" στο πάρκο Τρίτση όπου οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει η "Οργάνωση Γη", πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και τη συντήρηση του δικού τους βιολογικού λαχανόκηπου.

Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τη συμβολή της στη διασφάλιση της βιώσιμης γεωργίας.

Μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η ξενάγηση τους στους Αμπελώνες Πύργου Βασιλίσσης, η ενημέρωση τους για τη φύτευση, τη μεταφύτευση, τη συγκομιδή, το κλάδεμα και το πότισμα. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο στο οποίο εξοικειώθηκαν με τις εργασίες που χρειάζονται να γίνουν σε ένα αγρόκτημα βιολογικής καλλιέργειας.

 

Συγγραφέας: 
dkaia micheli