ΣΒΗΝΩ ΤΑ ΦΩΤΑ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΧΙΟΥ

Η εκπαιδευτική διαδικασία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση σχέσεων, αντιλήψεων, νοοτροπιών και δράσεων για το περιβάλλον

  Τα τελευταία χρόνια η αλόγιστη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος έχει οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ο φωτισμός είναι μια μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση σε ένα σχολείο. Συνήθως το 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένα σχολείο αφορά στη λειτουργία του φωτισμού.

  Όλα τα φώτα που δεν είναι απαραίτητα για λόγους ασφαλείας, πρέπει να σβήνονται, όταν οι χώροι (τάξεις, διάδρομοι κ.λ.π.) δε χρησιμοποιούνται.

 Για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να συμβάλλουμε  στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, φτιάξαμε ταμπελάκια  «ΣΒΗΝΩ ΤΑ ΦΩΤΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» τα οποία κρεμάσαμε  σε όλες τις τάξεις και τους χώρους του σχολείου.

Συγγραφέας: 
Mina Kranaki