ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τίτλος σεμιναρίου

"Πως από φυσικά υλικά δημιουργώ βιολογικό λίπασμα, μειώνω τον όγκο των απορριμμάτων μου, βελτιώνω την ποιότητα και τη βιοποικιλότητα του εδάφους μου."

Οι μαθητές/τριες της ομάδας Περιβάλλοντος του Λυκείου παρακολούθησαν σεμινάριο για την κομποστοποίηση στο οποίο έμαθαν ποια είναι τα κατάλληλα υλικά για το κομπόστ, τα στάδια του κομπόστ (τον τρόπο που τα οργανικά υλικά μετατρέπονται σε μια πλούσια σκούρα ουσία που λέγεται κομπόστ, χούμους ή εδαφοβελτιωτικό) καθώς και τα οφέλη της κομποστοποίησης.

Επίσης, διαπίστωσαν πειραματικά την αυξημένη ικανότητα συγκράτησης νερού του κομπόστ σε σύγκριση με το απλό χώμα.

Συγγραφέας: 
dkaia micheli