Σεμινάρια της FEE Academy

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των εκαπιδευτικών του σχολείου μας σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έγινε η εγγραφή τους στην πλατφόρμα FEE Academy και η παρακολούθηση των online μαθημάτων :

1.Environmental Literacy

2. Environmental writing (envjourwriting)

3. Environmental Videograpgy(envjourvideo)

4. Biodiversity course

5. ESD Training

6. Environmental Journalism -Photography

Oι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας τους κύκλους των μαθητών απέκτησαν τις σχετικές πιστοποιήσεις αλλά ταυτόχρονα ήρθαν σε επαφή με συναδελφους από το εξωτερικό , δημιουργώντας περιβαλλοντικά δίκτυα επικοινωνίας με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία.

 

Συγγραφέας: 
Γεωργία Μουσελίμη