Το ραβδόγραμμα των πλαστικών

Πραγματοποιήσαμε καταγραφή πλαστικών αντικειμένων στο σχολείο και στο σπίτι , παρατηρήσαμε τον μεγαλό αριθμό αυτών και μιλήσαμε για την αποφυγή αγοράς και την δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων ή  τη χρήση αντικειμένων - υλικών , τα οποία είναι φιλικά  προς στο περιβάλλον.

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR