Πιστοποίηση Αειφόρου Σχολείου!!

Το Νηπιαγωγείο Λίμνης, πιστοποιήθηκε με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου!!! 

Συγκεκριμένα πιστοποιήθηκε «για την πολύ σημαντική προσπάθεια προσανατολισμού του νηπιαγωγείου προς την αειφορία την οποία συνεχίζετε επί πολλά χρόνια. Είναι φανερό ότι προσπαθείτε να κάνετε την αειφορία καθημερινή ζωή και πρακτική, ακριβώς αυτό που επιδιώκουμε για το Αειφόρο Σχολείο. Είναι φανερό ότι το σχολείο εργάζεται συλλογικά, έχει εμπλέξει δημιουργικά τους γονείς και δημιουργεί υπέροχες μαθησιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις». όπως αναφέρει στην επιστολή του ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σήματος Δρ Δ. Καλαϊτζίδης.

Η πιστοποίηση είναι εγκεκριμένη από το Υ.ΠΑΙ.Θ και απονεμήθηκε από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Aeiforum και την Έδρα UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Συγγραφέας: 
Παρασκευή Μιλούλη