Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα με ζωγραφιές αναγνωρίζοντας τα παιδιά το έργο μας και την αγάπη που τους προσφέρουμε...!!!

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα