Οικοκώδικας 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

Οι μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν το περιβάλλον. Πρώτα  δημιούργησαν δέντρα περιβαλλοντικών υποσχέσεων, έπειτα ενημέρωσαν την σχολική κοινότητα για τις δράσεις που ανέλαβαν και τέλος δημιούργησαν τον Οικοκώδικα του σχολείου μας! Στόχος όλων μας: Η εφαρμογή του Οικοκώδικα στο σχολείο και στο σπίτι.

Συγγραφέας: 
kellybalda-eco