Δράση «Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη»

Το σχολείο μας, με τη συμμετοχή 4 τμημάτων, λαμβάνει μέρος στην περιβαλλοντική δράση «Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη». Η δράση αυτή συντονίζεται από την κ. Β. Ιππέκη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού και Βερτίσκου και τη Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς τους, αφού επέλεξαν και προετοίμασαν τον χώρο, φύτεψαν οι μεν Β1 και Δ τάξεις ένα δέντρο κρανιάς στο ανατολικό τμήμα της σχολικής αυλής, οι δε Β2 και ΣΤ1 ένα πεύκο στο νότιο τμήμα, κοντά στις βρύσες. Η δεντροφύτευση αποτελεί μόνο ένα μέρος ενεργειών που θα συνεχιστούν με στόχο να κάνουμε τον χώρο του σχολείου μας πιο όμορφο με περισσότερο πράσινο περνώντας το μήνυμα της οικολογικής συνείδησης με τη δημιουργία ενεργών πολιτών που νοιάζονται, πράττουν, φροντίζουν και βελτιώνουν.

Συγγραφέας: 
xariskuts