Δημιουργία ψηφιακού πίνακα με τίτλο ‘’Πράσινο και αειφόρο σχολείο’’.

Οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας έφτιαξαν έναν ψηφιακό πίνακα μέσω της εφαρμογής padlet. Στον πίνακα αναρτήθηκε πλούσιο διαδραστικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει τις ενότητες: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, Κλιματική αλλαγή, Νερό, Απορρίμματα, Παγκόσμιος Πολίτης,  Ενέργεια, Αειφόρο σχολείο. Στον πίνακα δημοσιεύτηκαν βίντεο και πειράματα με σκοπό να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν τους μαθητές.

Συγγραφέας: 
xntova