Δημιουργία περιοδικού

Η επικοινωνία με την σχολική κοινότητα και την κοινωνία του νησιού είναι από τις βασικές ανάγκες των μαθητών. Για τα περιβαλλοντικά ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Χίου, επιλέξαμε ως δίαυλο επικοινωνίας το ηλεκτρονικό περιοδικό schoolpress.sch.gr/eneegylchioueco. Μέσα από το περιοδικό θα υπάρξει η επιδίωξη μιας εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης  με το περιβάλλον του σχολείου. Επιδίωξη είναι να γίνει ένας τόπος δημιουργίας όπου οι μαθητές αναπτύσσοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες θα εκφράζουν τις ανησυχίες τους αλλά και θα αποτυπώνουν τις δράσεις τους.

Συγγραφέας: 
Μαλεσιάγκος Γιώργος