Δημιουργία οικοκώδικα

Οι μαθητές της περιβαλλοντικής επιτροπής του σχολείου μας δημιούργησαν το δικό τους οικοκώδικα, στο πλαίσιο της ένταξης του σχολείου μας στο δίκτυο των οικολογικών σχολείων. Σύνθημά μας έγινε η φράση «Γίνε η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο»

Συγγραφέας: 
xntova