ΑΦΙΣΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι μαθητές που συμμετέχουν στην οικολογική επιτροπή του σχολείου μας συνεργάστηκαν με τους συμμαθητές τους τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως και δημιούργησαν τις αφίσες του σχολείου μας για την φετινή χρονιά. Οι αφίσες κοσμούν το σχολείο μας και επίσης έχουν μοιραστεί στα μαγαζιά της γειτονιάς μας. 

Συγγραφέας: 
Ειρήνη Διάδου