17η Νοέμβρη Το Πολυτεχνείο Ζει..!!!

Ντενεκεδούπολη..!!
Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα