Υγιεινή διατραφή - Το Μήλο

Συζητήσαμε για τη θρεπτική αξία του μήλου, είπαμε παροιμίες και φτιάξαμε μία ωραία κατασκευή.

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα