Τα Νέα του Σχολείου μας

erasmus
Το σχολείο μας συμμετέχει παράλληλα και σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “Connecting with Nature” (2020 – 2022) με κεντρικό θέμα την βιωσιμότητα και αειφόρο ανάπτυξη γύρω από την διατροφή, την γεωργία και την αρχιτεκτονική. Σκοπός είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν μία οικολογική συνείδηση και έναν βιώσιμο τρόπο ζωής μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως π.χ. είναι η συλλογή πρακτικών συμβουλών για έναν υγιεινό τρόπο διατροφής σε έναν οδηγό από μαθητές για μαθητές, η δημιουργία ενός σχολικού κήπου, η διερεύνηση ευκαιριών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Google Maps

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1f80DSw_BxoQq1AHUr7qxJc7TsgiMwa...

Σχολικός κήπος

https://twinspace.etwinning.net/123708/pages/page/1573001

Ιστοσελίδα Twinspace με δράσεις 2020-2022

https://twinspace.etwinning.net/123708/home

Τα σχολεία-εταίροι που συμμετέχουν είναι

το Staatliche Wirtschaftsschule της πόλης Dinkelsbühl στη Γερμανία,

το Λύκειο IES Bajo Cinca της πόλης Fraga στην Ισπανία,

το ιδιωτικό Λύκειο Toemmerup Fri- og Efterskole (TFE) της πόλης Kalundborg στη Δανία και

το Επαγγελματικό Λύκειο Λεχαινών από Ελλάδα.

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου