ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Αρχίζουμε αυτή την σχολική χρονιά με δισταγμό μήπως και εξελιχθεί όπως τις δύο προηγούμενες.

Γι αυτό τον λόγο στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας  με τις πεταλούδες μας  μια κατασκευή από τα παιδιά της πρώτης τάξης  για να στείλουν το μήνυμα τους ………..

Έχουμε χρησιμοποιήσει ανακυκλώσιμα υλικά – χαρτί χαρτόνι και κόλλα από αλεύρι και νερό.

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου