ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Οι μεγάλες τάξεις του σχολείου κατόπιν συνεννόησης συζήτησαν σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που βλέπουν γύρω τους ξεκινώντας από το κοντινό τους περιβάλλον στο σχολείο και  τη γειτονιά τους και κατάλήγοντας στο ευρύτερο με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Κατόπιν χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού μελέτησαν για λίγες μέρες ποια είναι τα παραπάνω προβλήματα από κοντά πρσπάθησαν να προτείνουν λύσεις. Για παράδειγμα είδαν ο κάδος της ανακύκλωσης μας δεν έχει πάντα μόνο ανακυκλώσιμα υλικά και πρότειναν να φτιάξουν αφίσες με σχετικά μηνύματα.

Στο τέλος  κατέγραψαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στον πίνακα και σε φυλλάδια και τα χώρισαν σε μεγάλα και μικρά.

 Αυτό τα χαροποίησε ιδιαίτερα και για τον λόγο ότι έγιναν μέλη ενός αειφόρου σχολείου.

Συγγραφέας: 
Χαραλαμπάκη Στέλα