Καθαρίζουμε την αυλή του σχολείου μας από σκουπίδια ανακυκλώσιμα και μη

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα