Κατασκευές για την ενέργεια

Φτιάξαμε κατασκευές για την ενέργεια ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα