Το Καλάθι του Πικνικ για μια βιώσιμη διατροφή - The Picnic Basket for a sustainable diet

Το σχολείο μας συμμετείχε δύο φορές στο πρόγραμμα του WWF το καλάθι του πικ νικ (η πρώτη φορά αφορούσε στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος). Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του προγράμματος στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, το σχολείο μας έφτιαξε το δικό του καλάθι του πικ νικ ώστε το πρόγραμμα να πραγματοποιείται κάθε χρόνο από όλα τα τμήματα του σχολείου μας.

 

Συγγραφέας: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ