Στατιστική ανάλυση των απαντήσεων διαγνωστικού ερωτηματολογίου που αφορά το όρος Κρούσια

Οι μαθητές του Γυμνασίου Κοίμησης κλήθηκαν να απαντήσουν σε διαγνωστικό ερωτηματολόγιο, σε μορφή google form, το οποίο αναρτήθηκε στην ανοικτή ηλεκτρονική τάξη eclass που δημιουργήσαμε με τίτλο ¨Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Οικολογικό/αειφόρο Γυμνάσιο Κοίμησης¨ για τις ανάγκες των εξ αποστάσεως δράσεων μας. Στόχος του ερωτηματολογίου, ήταν  να προκληθεί το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος

Στατιστική ανάλυση των απαντήσεων διαγνωστικού ερωτηματολογίου που αφορά το όρος Κρούσια σε δείγμα 55 μαθητών του Γυμνασίου Κοίμησης Σερρών. Είμαστε πλέον σε θέση να διαγνώσουμε την εσφαλμένη ή την έλλειψη της γνώσης και να στοχεύσουμε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην διόρθωση και στην κατάκτηση της σωστής γνώσης από τους μαθητές μας!

Στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες εμφανίζονται οι Μαθητές της Γ΄ τάξης απο αριστερά προς τα δεξιά Μάγδου Ειρήνη, Δημοπούλου Βασιλική,  Ντένας Πασχάλης, Γιαννακούδη Νικολέτα, που επιμελήθηκαν τόσο την επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου και την απεικόνιση τους μέσω ραβδογραμμάτων, όσο και την αφήγηση κατα την προβολή τους στο βίντεο που ετοίμασαν, υπο την συνερεύνηση του Μαθηματικού και συντονιστή του Προγράμματος Αρβανιτίδη Σίμου.

Συγγραφέας: 
gymkoimis