Φύση και βιοποικιλότητα

Με την ελληνική φύση και βιοποικιλότητα επέλεξαν να ασχοληθούν τα περισσότερα τμήματα του σχολείου μας. Ζώα του δάσους, της λίμνης και της Μεσογίου.αλλά και απειλούμενα είδη της χώρας μας έγιναν αντικείμενο μελέτης. 

Συγγραφέας: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ