ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1.Ποιο μέρος της αυλής του σχολείου σας αρέσει περισσότερο ;

2.Ποιο σημείο της σχολικής αυλής , νομίζετε ότι χρειάζεται βελτίωση;

3.Έχετε σκεφτεί τι σας είναι απαραίτητο και λείπει από την σχολική αυλή μας ;

 4.Πιστεύετε ότι αρκούν οι χώροι ανάπαυσης

        (παγκάκια)  για τα διαλείμματα ;

   

5.Είναι καθαρή ή με σκουπίδια συνήθως η αυλή;

6. Επαρκούν οι κάδοι για τα σκουπίδια ;

 7. Είναι αρκετά τα σκιερά μέρη της αυλής ;

 

  8. Με τι ασχολείστε συνήθως στην αυλή , τις ώρες των διαλειμμάτων ;

  9..Θα θέλατε να ασχοληθείτε και με κάποιες άλλες

      δραστηριότητες  ,στα διαλείμματα ;Ποιες;

    

    10.Έχετε αντιληφθεί να υπάρχουν σημεία - παγίδες ;

     

 

Συγγραφέας: 
Καλλιόπη Μαργιού