ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΣΧΟΛΙΚΗ  ΑΥΛΗ)

Όλοι μαζί οι μαθητές της Δ΄ τάξης και η δασκάλα τους κ. Καλλιόπη Μαργιού ερευνήσαμε το  χώρο της σχολικής αυλής για να διαπιστώσουμε προβλήματα, παραλείψεις  και εμπόδια ώστε να διορθωθούν και να γίνει ο χώρος της σχολικής αυλής μας πιο ασφαλής, πιο όμορφος και ευχάριστος για τα παιδιά .

Από την έρευνά μας λοιπόν διαπιστώσαμε πως το πίσω μέρος της σχολικής μας αυλής που είναι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου είναι αρκετά επικίνδυνο εξαιτίας των μεγάλων κυπαρισσιών που γέρνουν μέσα στον αυλόγυρο και σε περίπτωση αέρα , υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κλαδιά να σπάσουν και να πέσουν προκαλώντας ζημιές ή και πιθανά ατυχήματα.

Συνεχίζοντας την έρευνά μας , αντιληφθήκαμε πως υπάρχουν μεγάλα και ψηλά χόρτα , επικίνδυνα για την ασφάλεια των μαθητών. Υπάρχουν παρτέρια εγκαταλειμμένα .

Ο αύλειος χώρος είναι τεράστιος αλλά οι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα να τον εκμεταλλευτούν παίζοντας και διασκεδάζοντας στα διαλείμματα.

Τα παγκάκια στο κιόσκι είναι παλιά , φθαρμένα και χρειάζονται συντήρηση.

Ένας μεγάλος τοίχος ,που χωρίζει το σχολείο μας από την πλευρά της κύριας εισόδου , είναι λευκός και αδιάφορος , τον οποίο θα μπορούσαμε ένα βελτιώσουμε οπτικά . Το ίδιο ισχύει και για την εξωτερική όψη από τις τουαλέτες.

Στην έρευνά μας επίσης διαπιστώσαμε πως τα παιδιά πετούσαν πολλά σκουπίδια  από πλαστικό , χαρτί ή γυαλί στους κοινούς κάδους σκουπιδιών και έτσι θα μπορέσουμε να ανατρέξουμε ξανά στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης με το οποίο είχαμε ασχοληθεί και να κάνουμε και καινούριες δράσεις.

 

 

Συγγραφέας: 
Καλλιόπη Μαργιού