ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΠΦ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Οικολογικό/Αειφόρο Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών μετά απο την μακρά περίοδο καραντίνας επανέρχεται με σχέδια υλοποίησης δράσεων (μακάρι και σε πεδία μέλετης, κορωνοϊου επιτρέποντος) προκειμένου να στηρίξει πλέον ενεργά την συμμετοχή του σε τρία Διεθνή δίκτυα εκπαίδευσης.

Την Τρίτη 3/2/2021 λάβαμε την επιστολή αξιολόγησης των δράσεων του Οικολογικού/Αειφόρου Γυμνασίου Κοίμησης Σερρών  από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης-Οικολογικά Σχολεία  που αφορούσε το πρόγραμμα ¨Όρος Κερκίνη¨ που υλοποίησαμε. Στο αρχείο παρουσίασης PPDX  παραθέτουμε την έκθεση πεπραγμένων του προγράμματος που οδήγησαν στην παραπάνω αξιολόγηση

Συγγραφέας: 
gymkoimis