το δέντρο αλλάζει με τις εποχές

Μαθαίνουμε για το δέντρο και τη σημασία του στη ζωή του ανθρώπου. Παρατηρούμε τις αλλαγές του καθώς αλλάζουν οι εποχές. 

Συγγραφέας: 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΤΗ