Ανακύκλωση και θάλασσα

Παίξαμε παιχνίδι με τα ανακυκλωμένα αντικείμενα που πετάνε οι άνθρωποι στην θάλασσα και τα ψαρέψαμε με το καλάμι για να την καθαρίσουμε.

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα