24 μέρες βιωσιμότητας

Με ποιες συνήθειές μας μπορούμε να καταναλώσουμε λιγότερη ενέργεια ώστε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα πάνω στον πλανήτη;

Με ποιους απλούς τρόπους μπορούμε να κάνουμε βιώσιμο τον πλανήτη μας;

Απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις οι μαθητές της Στ τάξης αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους πρωτότυπο ημερολόγιο. Για κάθε μέρα του Δεκέμβρη κατέγραψαν τις προτάσεις τους για εξοικονόμηση ενέργειας. Δείτε τις προτάσεις τους και ακολουθήστε τις συμβουλές τους

https://calendar.myadvent.net/?id=a55bab0d6bfe82d95a923ee4b1ced623

Συγγραφέας: 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ