Δραστηριότητες - Νέα σχολείων

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:39

Παρασκευή πρωινών και δεκατιανών από ομάδα μαθητών στα πλαίσια εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Οικονομίας και προσφορά τους σε μαθητές του σχολείου που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες σε εβδομαδιαία βάση.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : ΧατζοπούλουΈλενα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Πείνα (Νο2)

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:39

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Βιολογικής Γεωργίας καθώς, της Ερευνητικής εργασίας της τεχνολογίας και του μαθήματος Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.

Συγκομιδή καθάρισμα και  παραγωγή βρώσιμων ελιών από τα δέντρα του σχολείου.

Οι ελιές  ετοιμάστηκαν/συσκευάστηκαν και δόθηκαν στους μαθητές .

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη -Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Πείνα (Νο2)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:39

Στο πλαίσιο προετοιμασίας του Χριστουγεννιάτικου Μπαζάρ και του μαθήματος Αρχές Βιολογικής Γεωργίας και  Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και  Περιβάλλοντος .

Παρασκευή Αρωματικών ελαιόλαδων για την πώληση τους στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Συλλόγου Γονέων του σχολείου μας.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Πιστολά Ελένη

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Πείνα (Νο2)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:39

Δράση που συνδέθηκε με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος όπως τις  Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαθητές προετοίμασαν μοσχεύματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και για στον καλλωπισμό του σχολείου και για δωρεά στο Δημοτικό Γηροκομείο Αθηνών με τις χειροποίητες γλάστρες από ανακυκλώσιμα υλικά. 

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος:

-Πιστολά Ελένη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

- Υπεύθυνη Κατανάλωση και παραγωγή (Νο12)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:35

 Στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο "ΠΑΙδίον ΔΡΑσης: Νοιάζομαι -Ανακυκλώνω-Παίζω Δρώ και Ενημερώνω"

Κατασκευή διάφορων διαδραστικών- παραδοσιακών παιχνιδιών στην σχολική μας αυλή (κουτσό, τουίστερ κ.ά) με υλικά τα οποία προσέφεραν οι γονείς.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη -Χαϊκάλη Μαρία -Ορέστης Συμβουλίδης -Αγγελή Βάσια

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:39

Σχεδιασμός και εγγραφή μηνυμάτων εθελοντισμού, αλληλεγγύης, προστασία περιβάλλοντος σε πάνινες επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Δημοπούλου Κωνσταντίνα -Πιστολά Ελένη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Υπεύθυνη Κατανάλωση και παραγωγή (Νο12)

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:39

Στο Πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος "ΠΑΙδίον ΔΡΑσης: Νοιάζομαι -Ανακυκλώνω-Παίζω Δρώ και Ενημερώνω" και του μαθήματος Καλλιτεχνικών.

Κατασκευή σκηνικών με ανακυκλώσιμα υλικά για διάφορες εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις-σχολικές γιορτές).

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Πιστολά Ελένη

-Ορέστης Συμβουλίδης

-Αγγελή Βάσια

-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

-Μπιτάδου Ιωάννα

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:40

Στο πλαίσιο  των ατομικών εργοθεραπευτικών συνεδριών

Επαναχρησιμοποίηση παλαιών-φθαρμένων ρούχων και άλλων υλικών των μαθητών για την κατασκευή κοσμημάτων. Τα κοσμήματα δωρίστηκαν στο ίδρυμα «Εστία κοριτσιού Φιλοθέη Αθηναία». Ομάδα μαθητών- γονέων και εκπαιδευτικών επισκέφτηκαν το ίδρυμα.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη-Αγγελή Βάσια-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Υπεύθυνη Κατανάλωση και παραγωγή (Νο12)

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητας (Νο11)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:40

Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο για ενημέρωση της οικογένειας και των πολιτών για τον εθελοντισμό.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Φτώχεια (Νο 1)

-Μηδενική πείνα (Νο2)

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Ποιοτική εκπαίδευση (Νο4 )

-Καθαρό νερό και αποχέτευση (Νο 6)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες (Νο 11)

-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

-Ζωή στο νερό (Νο14)

-Ζωή στη στεριά (Νο 15)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:40

Κατασκευή χειροποίητων κάδρων τα οποία θα δωριστούν  στο βιβλιοπαλαιοπωλείο των στέγων και στο Δημοτικό Γηροκομείο Αθηνών.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Φτώχεια (Νο 1)

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:40

Κατασκευή χειροποίητων γλαστρών από ανακυκλώσιμα υλικά (συσκευασίες χυμών, απορρυπαντικών κ.α)

τα οποία δωρίστηκαν στο Δημοτικό Γηροκομείο Αθηνών.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :Πιστολά Ελένη-Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες (Νο 11)

-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:40

Στα πλαίσια του μαθήματος Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Κατασκευή μικρόκηπων σε ανακυκλώσιμα υλικά (καλαθάκι συσκευασίας, καπέλο κ.λ.π.) από υλικά τα οποία δωρίστηκαν στο Δημοτικό Γηροκομείο Αθηνών. 

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :Πιστολά Ελένη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες (Νο 11)

-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:41

Στα πλαίσια του μαθήματος Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Κατασκευή γλαστρών από ανακυκλώσιμα υλικά (παλιές μπάλες βόλεϊ μπάσκετ και ποδοσφαίρου) και φύτευση λουλουδιών που χρησιμοποιήθηκαν  για την διαμόρφωση της σχολικής αυλής

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Βιώσιμες Πόλεις και κοινότητες (Νο 11)

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:41

Κατασκευή ταϊστρών και φωλιών από ανακυκλώσιμα υλικά. Δόθηκαν στους μαθητές να τις τοποθετήσουν στα δέντρα της γειτονιάς τους. Συνέχεια περσινής Δραστηριότητας.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Συνεργασία για τους στόχους (Νο 17 )

-Ζωή στη στεριά (Νο 15)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:41

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :Πιστολά Ελένη-Δημοπούλου Κωνσταντίνα-Χατζοπούλου Έλενα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:42

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με ανακυκλώσιμα και μη υλικά οι οποίες πουλήθηκαν στο μπαζάρ του σχολείου μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  Μέρος των εσόδων διατέθηκαν για διάφορες δωρεές.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος : Πιστολά Ελένη -Δημοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Μηδενική Φτώχεια (Νο 1)

-Μηδενική πείνα (Νο2)

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Λιγότερες Ανισότητες (Νο 10)

-Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες (Νο 11)

-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (Νο 12)

-Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (Νο 16)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 26/06/2020 - 15:42

Δημιουργία Αφίσας -συμβόλαιο εθελοντή, με τις υποχρεώσεις του εθελοντή και τον εθελοντισμό στην πράξη.

Εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος :

-Χαϊκάλη Μαρία -Πιστολά Ελένη -Χατζοπούλου Ελένη -Αγγελή Βάσια -Δημοπούλου Κωνσταντίνα -Συμβουλίδης Ορέστης -Τετριμέλη Χριστίνα -Θωμά Μαρία -Ίσαρης Νίκος -Μπακούλα Μάρθα -Μπιτάδου Ιωάννα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

-Συνεργασία για τους στόχους (Νο 17 )

-Μηδενική Φτώχεια (Νο 1)

-Μηδενική πείνα (Νο2)

-Καλή υγεία και ευημερία (Νο3)

-Ποιοτική εκπαίδευση (Νο4 )

1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού, 26/06/2020 - 15:35

Δώσαμε μία άλλη διάσταση στην ανακύκλωση χαρτιού συνδυάζοντάς τη με την κηπουρική! Φτιάξαμε ανακυκλωμένο χαρτί από εφημερίδες, ρίξαμε μέσα σπόρους λουλουδιών, φιλοτεχνήσαμε μια κάρτα και την ταχυδρομήσαμε σε συνεργαζόμενο σχολείο (eTwinning) με την οδηγία να κόψουν την κάρτα σε κομματάκια και να τη φυτέψουν...μια έκπληξη θα τους περιμένει μετά από λίγο καιρό.
 

1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού, 22/06/2020 - 09:29

Κατά τη διάρκεια που τα σχολεία μας έμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας, τα παιδιά συνέχισαν να ευαισθητοποιούνται και να δημιουργούν με τη σκέψη στο περιβάλλον. Ετοίμασαν μοναδικές ταΐστρες για τα πουλιά της αυλής του σχολείου μας, αξιοποιώντας άχρηστο υλικό και τις τοποθέτησαν στα δέντρα μας όταν επέστεψαν τον Ιούνιο. Σχολική αυλή και ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση συνδυάστηκαν ιδανικά!

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής και για κωφούς - βαρήκοους μαθητές, 22/06/2020 - 09:29

Οι μαθητές Γγ του τομέα γεωπονίας θέλοντας να αξιοποιήσουν την τεχνική saikei (γιαπωνέζικη τεχνική) προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα μικρό τοπίο σε διάφορα καπέλα, χρησιμοποιώντας διάφορα φυτά του σχολείου.

Η εκπαιδευτικός Χριστίνα Τετριμέλη.

Τα καπέλα ευγενική χορηγία της εκπαιδευτικού Μαρίας Θωμά.

Σελίδες

Εγγραφή στο Δραστηριότητες - Νέα σχολείων