Συλλογή λαμπτήρων και μελανοδοχίων

Το σχολείο μας και αυτή τη χρονιά συλλέγει λαμπτήρες και μελανοδοχία. Ευελπιστούμε να γεμίσει ο κάδος και στα δύο κουτιά μας!

Συγγραφέας: 
Πλαστήρα Παναγιώτα