Στο εργοστάσιο της ΔΕΗ Αλιβερίου

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Αλιβέρι. Η ξεναγός έδειξε στους μαθητές μακέτες που παρουσίαζαν τα τμήματα του εργοστασίου και εξήγησε τον τρόπο που συνδέονται προκειμένου να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο που το εργοστάσιο προσπαθεί να μη μολύνει το περιβάλλον και έδωσε μερικά παραδείγματα. Τέλος, μετά την απάντηση όλων των αποριών τους, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις εγκαταστάσεις, περνώντας μέσα από διαφορετικά τμήματα, χρησιμοποιώντας το λεωφορείο που είχε μισθωθεί για τη μετακίνησή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους λόγω της μικρής τους ηλικίας.

 

Συγγραφέας: 
Νηπιαγωγείο Αυλ...