Το Quality net foundation προτείνει ως σχέδιο μαθήματος δουλειά που υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Κοίμησης Σερρών

Το ίδρυμα Quality Νet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα Βιωματικό Σχολείο στα πλαίσια της προσαρμογής των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο δημιούργησε την

Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων

λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα την αναγκαιότητα ευρύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα θέματα όπως έχουν  καταγραφεί από τους επίσημους Θεσμικούς Φορείς της χώρας μας. Πολλές προτάσεις που υπάρχουν σε αυτήν εμπλουτίζουν και τα εργαστήρια δεξιοτήτων της πλατφόρμας 21 του ΙΕΠ.
Έχουμε την τιμή ως  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  υλικό του προγράμματος που υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο μας με τίτλο ¨Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΩΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ¨, η οποία το 2019 στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ΒRAVO SCHOOLS έλαβε την διάκριση ως ¨η καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στον στόχο 7 φθηνή και καθαρή ενέργεια¨ , να συμπεριλαμβάνεται ως project- Σχέδιο Μαθήματος και να εμπλουτίζει την Greek SDGs Library – Ελληνική Βιβλιοθήκη Στόχων στον στόχο 7

Κάνοντας κλικ στη λέξη Project  έχετε άμεση πρόσβαση στο Σχέδιο Μαθήματος.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Συντονιστής των προγραμματων ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ στο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ/ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Συγγραφέας: 
gymkoimis